Дисконтирани парични потоци Печат
14 Февруари 2011г.

Фиг.1

Проект А руши стойност, следователно не инвестираме в него. Проект Б създава стойност, затова инвестираме в него.

ДПП е един от най-често използваните инструменти във финансовото управление. Служи за оценка на проект или предприятие – да преценим дали да инвестираме или не и какви са рисковете, свързани с това.

Някои професионалисти не го обичат, защото е прекалено теоретичен. Приложен умно, обаче, той е най-верен.

Две са нещата, които ни трябват, за да можем да го използваме: 1) нещо, което да дисконтираме – прогнозни парични потоци; 2) нещо, с което да дисконтираме – дисконтов/и фактор/и, които отразяват пазарния риск за случване на прогнозните парични потоци.

Ключовите изрази в горния абзац са бъдещи парични потоци и риск. Ако с тяхното изчисляване се справим перфектно, сметката ни за настоящата стойност на проекта ще бъде абсолютно вярна!

Няколко генерични забележки за използването на инструмента:

 1. Защо парични потоци, а не печалба или приходи? – защото сиренето е с пари, не можем да си го купим срещу фактура за вземане или пък срещу данъчната ни декларация, от която е видно колко сме печеливши!
 2. Защо бъдещи? – защото времето променя всичко, нищо утре няма да е същото като днес и всичко, което правим днес, ще има отражение утре, а не вчера. Миналото можем да използваме за база, информативно, но за да имаме добър модел трябва да прозрем в бъдещето с всичките му условности и загадки!
 3. Какво е риск? – вероятността бъдещите парични потоци от изследвания проект да не се случат в размера, със знака, с честотата, в последователността или в периода, за който сме ги прогнозирали. Стойността  на този риск определяме от подобни проекти на пазара. Очевидно, колкото по-подобни, толкова по-добре. От друга страна, нали все се стремим да сме различни. Т.е. сложно е!
 4. Рискът за различни бъдещи периоди е различен, т.е. и дисконтовият фактор за различните периоди трябва да е различен – зависи от макроикономиката, от политиката, от конкуренцията и винаги се борави с очаквания!


Няколко оперативни забележки за използването на инструмента:

 1. При налагаща се понякога поправка в модела, никога не заменяме новите си очаквания за по-малки парични потоци, например, с корекция (в случая повишаване) на дисконтовия фактор, защото е по-лесно. Няма формула, която да ни дава това право!
 2. Когато проектът е добавка към настоящата ни дейност, а не чисто нова и отделна инвестиция, присъщите му парични потоци са тези, които нарастват (както положителни, така и отрицателни) след започването му. Ако, например, този проект не създава допълнителни административни разходи, то към отрицателните му парични потоци, които влизат в оценката на стойността на проекта за нас, не прибавяме такива за администрация, т.е. не осредняваме!
 3. Може да дойде момент в развитието на проекта, когато да направим равносметка и да установим, че нещата изобщо не се развиват, както първоначално сме планирали. Оттук имаме само един изход – забравяме миналото, ако нищо до момента направено не може да бъде възстановено, вземаме вече изграденото за база и по горния начин установяваме дали си струва да довършим проекта (инвестираме) и да получим ново-прогнозираните положителни парични потоци в бъдеще. Това, което до момента сме инвестирали вече няма значение, то е потънал разход. Да сме мислили по-рано, по-добре!
 4. В оценката на нашия проект трябва да включим като изходящи потоци всички активи, които вече притежаваме и сме решили да употребим в този проект. Проектът трябва да генерира търсената възвръщаемост върху цялата инвестиция, независимо дали тя се е случила наведнъж или в течение на времето, включително част от нея в миналото. Най-малкото тези активи можем да ги продадем, което произвежда положителен поток и възвръщаемост!
 5. Трябва да прогнозираме паричните потоци до момента, в който считаме, че те ще се нормализират и ще са относително постоянни оттам нататък или с малък ръст. За след това просто изчисляваме пределна стойност.
 6. Никога не залагаме само на един оценъчен модел, за да определим стойността на проекта. Всеки модел носи ужасно много шум сам по себе си. Комбинираме го с поне още два – пазарни множители, сравними сделки или друго. Вземаме средно претеглено от трите модела. Теглата определяме експертно.
 7. Когато трябва да избираме между два проекта, инвестираме в този, който носи повече абсолютна стойност, а не този, който е относително по-печеливш. Второто може да е по-ефективно, но първото ни прави богати!

 

 

Изживяхме 10% от първото си столетие!

Когато започвахме световната енциклопедия се казваше Britannica и ...

виж целият текст

Бюджет от нулата

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да ...

виж целият текст

Бизнесът и промените в демографията

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: ...

виж целият текст

Управление на марки - Ние умеем да изграждаме системи, която описват марката с всичките нейни елементи и точки на допир с потребителите.
Изграждане на стратегия - Изграждаме прагматични стратегии, основани на факти, задълбочени анализи и нашия опит в различни браншове и пазари.
Стратегическо планиране - Ние помагаме на нашите клиенти да изградят дългосрочна перспектива в своите стратегии.


Bg | En
Real Time Web Analytics