При лошо време, пилотите летят по инструменти. Мениджърите на компании вземат своите решения само по интрументи и по усет. Пазарите и организациите са толкова сложни, че пълна яснота има единствено в миналото. Ние изграждаме система от показатели, която добавя стойност при вземането на управленските решения. С тази информация фокусираме вътрешните ресурси спрямо стратегията на компанията, определяме нуждата от финансиране и постигаме на по-голяма оперативна ефективност.


Във всяка компания има счетоводство, но не във всяка има истинска финансова функция. Счетоводството регистрира и класифицира факти. На тяхна база, финансите трябва да подпомагат вземането на управленски решения. Затова, финансовият директор има четири задачи:

  • Избор на нужната информация и нейното качествено осигуряване
  • Извършване на компетентен анализ и представяне по информативен начин
  • Планиране и моделиране на проекти и на цялостното бъдеще на бизнеса
  • Осигуряване на нужните ресурси, особено финансиране, за развитието на бизнеса

Нашата роля е да повишим добавената стойност на финансовата функция като внесем стратегическата гледна точка в решавнето на тези задачи, задавайки простия въпрос: какво се изисква от стратегията? Достигането до разумен отговор е сложно, като MMD Partners използва своя уникален набор от умения не само във финансите, но и в цялостото управление на бизнеса.

 

Изживяхме 10% от първото си столетие!

Когато започвахме световната енциклопедия се казваше Britannica и ...

виж целият текст

Бюджет от нулата

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да ...

виж целият текст

Бизнесът и промените в демографията

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: ...

виж целият текст

Bg | En
Real Time Web Analytics