Бизнесът и промените в демографията Печат
Автор: Радостина Манахова   
29 Ноември 2010г.

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: Българите – начин на живот” изследваме в каква посока макро трендовете относно възраст, семейство, работа и доходи в България влияят на пазарната активност на потребителите. Една от гледните точки на анализа са промените във възрастовата структура на населението. Няколко интересни промени очакваме да се случат до 2016 г., които ще определят условията на работа за бизнесите. Най-съществената е намаляването с 26% на населението във възрастова група 20-29 години.

Фигура 1
Фигура 1
Източник: Евростат

Допусканията, на чиято база е направена прогнозата от Евростат, са в края на анализа

Като цяло, в момента има няколко тенденции, които действат в различна посока при формирането на възрастовата структура на населението на България. От една страна, броят на жените в детеродна възраст ще намалее и освен това съвременният начин на живот предполага отлагане на раждането на първо дете във времето. Това ще забави увеличаването на раждаемостта. От друга страна, от 2001 г. насам броят живородени деца на една жена** се е покачил от 1,24 на 1,48 деца за 2008 г., но това покачване не е достатъчно да компенсира отрицателните фактори. В резултат, населението като цяло ще намалява, но предстоят интересни промени във възрастовата структура на населението, които ще окажат влияние върху пазарната активност на населението на страната.

Фигура 2
Фигура 2
Източник: Евростат

Прогнозата за 2016 г. на Евростат показва, че в относителни дялове възрастовата структура на населението има една съществена промяна: делът на възрастова група 20–29 години намалява с около 3% за сметка на възрастовата група над 65 години.

В абсолютни стойности населението на страната ще намалее с около 425 000 души (5-6% от настоящото население на страната). Най-голяма промяна ще има във възрастовата група 20–29 години – 280 000 души (около 26% по-малко от настоящия брой хора в 20-29-годишна възраст). Следват най-младите (0–19 години), които ще намалеят с около 160 000 души (11% от сегашната стойност). С около 27 000 души ще намалеят 30-49-годишните (1%) и с 85 000 души тези на възраст 50–64 години (5%). Единствено хората на възраст над 65 години ще се увеличат с приблизително 130 000 човека (10%). При равни други условия, всички тези промени ще имат един и същи ефект – намаление на броя на потребителите.

Най-съществената промяна е във възрастовата група 20-29. Те през 2016 г. ще бъдат с около ¼ по-малко от сега. Задачата на бизнесите, които демографски таргетират тази група, ще се усложни. При равни други условия потребителският потенциал на техния пазар ще се свие с 26%. Тази промяна е огромна като се има предвид, че тя постепенно се реализира в рамките на следващите 7 години. Адаптирането към нея е основно предизвикателство пред засегнатите бизнеси.

---------------------------

Прогнозата на Евростат за възрастовата структура на населението на България през 2016 г. е направена на база статистически данни до 1 януари 2004  год. и на база следните допускания за бъдещето:

  1. Нетният миграционен поток за страната е отрицателен като започва от -12 282 за 2003 г., постепенно се увеличава до -6 347 за 2010 г. и след това отново постепенно намалява до -10 393 за 2016 г.
  2. Тоталният коефициент на плодовитост* постепенно се увеличава от 1,29 за 2003 г. до 1,62 за 2016 г.
  3. Продължителността на живота от раждане при мъжете постепенно нараства от 69,3 г. през 2003 г. до 73,5 г. през 2016 г.
  4. Продължителността на живота от раждане при жените постепенно нараства от 76 г. през 2003 г. до 79,6 г. през 2016 г.

За да сравните, данните за 2008 г. по показателите в горните точки, които НСИ публикува, са следните:

  1. Нетният миграционен поток за страната е -876 души, спрямо -6 413 в прогнозата на Евростат.
  2. Тоталният коефициент на плодовитост е 1,48 деца, спрямо 1,44 в прогнозата на Евростат.
  3. Продължителността на живота от раждане при мъжете е 69,5 години, спрямо 71 в прогнозата на Евростат.
  4. Продължителността на живота от раждане при жените е 76,6 години, спрямо 77,5 в прогнозата на Евростат.

Допусканията в прогнозата са подценили нетния миграционен поток и тоталния коефициент на плодовитост и са надценили продължителността на живота. Тъй като отклоненията не са съществени и допусканията следват действителните трендове, смятаме, че прогнозата на Евростат за населението на страната е по-скоро точна.

* Тотален коефициент на плодовитост е броят живородени деца на една жена.

 

Изживяхме 10% от първото си столетие!

Когато започвахме световната енциклопедия се казваше Britannica и ...

виж целият текст

Бюджет от нулата

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да ...

виж целият текст

Бизнесът и промените в демографията

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: ...

виж целият текст

Пазарен компас - Lifestyle анализ, който дава пълна картина на различните начини на живот на българските потребители.

Стратегически маркетинг - Изграждаме системата продукт-марка-цена-начин на продаване, която да дава най-силна и стабилна пазарна позиция.


Bg | En
Real Time Web Analytics